فروش بازیهای ایکس باکس 360

اولين توليد كننده بازيهاي ايكس باكس 360

فروش بازی Pure Football

فروش بازی Pure Football

Region :FREE

قیمت بازی:

دیسک ورباتیم : 3000

دیسک معمولی : 2500

بازیها با چاپ دیسک و قاب Superclear (شفاف) و کاور (کاغذ عکس) میباشد.

دوستانی که بازی رو برای بازی در محیط  میخواهند لطفاً در هنگام سفارش بازی حتماً اطلاع دهند.


برای سفارش بازی با شماره 09173099137 تماس حاصل فرمایید یا به شماره 09374145519 SMS بزنید.

+ نوشته شده در  جمعه هفتم خرداد 1389ساعت 15:0  توسط Mojtaba  | 

فروش بازی Alpha Protocol

فروش بازی Alpha Protocol

Region :FREE

قیمت بازی:

دیسک ورباتیم : 3000

دیسک معمولی : 2500

بازیها با چاپ دیسک و قاب Superclear (شفاف) و کاور (کاغذ عکس) میباشد.

دوستانی که بازی رو برای بازی در محیط  میخواهند لطفاً در هنگام سفارش بازی حتماً اطلاع دهند.


برای سفارش بازی با شماره 09173099137 تماس حاصل فرمایید یا به شماره 09374145519 SMS بزنید.

+ نوشته شده در  جمعه هفتم خرداد 1389ساعت 14:56  توسط Mojtaba  | 

فروش بازی SBK X : Superbike World Championships

فروش بازی SBK X : Superbike World Championships

Region :PAL,NTSC.J

قیمت بازی:

دیسک ورباتیم : 3000

دیسک معمولی : 2500

بازیها با چاپ دیسک و قاب Superclear (شفاف) و کاور (کاغذ عکس) میباشد.

دوستانی که بازی رو برای بازی در محیط  میخواهند لطفاً در هنگام سفارش بازی حتماً اطلاع دهند.


برای سفارش بازی با شماره 09173099137 تماس حاصل فرمایید یا به شماره 09374145519 SMS بزنید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم خرداد 1389ساعت 20:3  توسط Mojtaba  | 

فروش بازی UFC 2010

فروش بازی UFC 2010

Region :FREE

قیمت بازی:

دیسک ورباتیم : 3000

دیسک معمولی : 2500

بازیها با چاپ دیسک و قاب Superclear (شفاف) و کاور (کاغذ عکس) میباشد.

دوستانی که بازی رو برای بازی در محیط  میخواهند لطفاً در هنگام سفارش بازی حتماً اطلاع دهند.


برای سفارش بازی با شماره 09173099137 تماس حاصل فرمایید یا به شماره 09374145519 SMS بزنید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم خرداد 1389ساعت 1:41  توسط Mojtaba  | 

فروش بازی Blur

فروش بازی Blur

Region :FREE

قیمت بازی:

دیسک ورباتیم : 3000

دیسک معمولی : 2500

بازیها با چاپ دیسک و قاب Superclear (شفاف) و کاور (کاغذ عکس) میباشد.

دوستانی که بازی رو برای بازی در محیط  میخواهند لطفاً در هنگام سفارش بازی حتماً اطلاع دهند.


برای سفارش بازی با شماره 09173099137 تماس حاصل فرمایید یا به شماره 09374145519 SMS بزنید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم خرداد 1389ساعت 0:3  توسط Mojtaba  | 

فروش بازی Shrek : Forever After

فروش بازی Shrek : Forever After

Region : NTSC.J,NTSC.UC

قیمت بازی:

دیسک ورباتیم : 3000

دیسک معمولی : 2500

بازیها با چاپ دیسک و قاب Superclear (شفاف) و کاور (کاغذ عکس) میباشد.

دوستانی که بازی رو برای بازی در محیط  میخواهند لطفاً در هنگام سفارش بازی حتماً اطلاع دهند.


برای سفارش بازی با شماره 09173099137 تماس حاصل فرمایید یا به شماره 09374145519 SMS بزنید.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1389ساعت 20:18  توسط Mojtaba  | 

فروش بازی Red dead redemption

فروش بازی Red dead redemption

Region :FREE

قیمت بازی:

دیسک ورباتیم : 3000

دیسک معمولی : 2500

بازیها با چاپ دیسک و قاب Superclear (شفاف) و کاور (کاغذ عکس) میباشد.

دوستانی که بازی رو برای بازی در محیط  میخواهند لطفاً در هنگام سفارش بازی حتماً اطلاع دهند.


برای سفارش بازی با شماره 09173099137 تماس حاصل فرمایید یا به شماره 09374145519 SMS بزنید.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1389ساعت 14:53  توسط Mojtaba  | 

فروش بازی Prince of persia : The forgotten sands

فروش بازی Prince of persia : The forgotten sands

Region :FREE

قیمت بازی:

دیسک ورباتیم : 3000

دیسک معمولی : 2500

بازیها با چاپ دیسک و قاب Superclear (شفاف) و کاور (کاغذ عکس) میباشد.

دوستانی که بازی رو برای بازی در محیط  میخواهند لطفاً در هنگام سفارش بازی حتماً اطلاع دهند.


برای سفارش بازی با شماره 09173099137 تماس حاصل فرمایید یا به شماره 09374145519 SMS بزنید.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1389ساعت 14:45  توسط Mojtaba  | 

فروش بازی Skate 3

فروش بازی Skate 3

Region :FREE

قیمت بازی:

دیسک ورباتیم : 3000

دیسک معمولی : 2500

بازیها با چاپ دیسک و قاب Superclear (شفاف) و کاور (کاغذ عکس) میباشد.

دوستانی که بازی رو برای بازی در محیط  میخواهند لطفاً در هنگام سفارش بازی حتماً اطلاع دهند.


برای سفارش بازی با شماره 09173099137 تماس حاصل فرمایید یا به شماره 09374145519 SMS بزنید.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1389ساعت 14:44  توسط Mojtaba  | 

فروش بازی Split/second

فروش بازی Split/second

Region :FREE

قیمت بازی:

دیسک ورباتیم : 3000

دیسک معمولی : 2500

بازیها با چاپ دیسک و قاب Superclear (شفاف) و کاور (کاغذ عکس) میباشد.

دوستانی که بازی رو برای بازی در محیط  میخواهند لطفاً در هنگام سفارش بازی حتماً اطلاع دهند.


برای سفارش بازی با شماره 09173099137 تماس حاصل فرمایید یا به شماره 09374145519 SMS بزنید.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1389ساعت 14:42  توسط Mojtaba  |